Chargeback voor betalingen via SEPA-incasso's

SEPA-incasso's voorzien in een chargeback-procedure voor houders van bankrekeningen om een chargeback aan te vragen voor betalingen. Gedurende een periode van acht weken nadat er kosten in rekening zijn gebracht op hun rekening, kan een rekeninghouder een betaling via de bank aanvechten op basis van het principe dat er geen vragen worden gesteld. Alle chargebacks binnen deze periode worden automatisch gehonoreerd. Dit is een kenmerk van SEPA-incasso als betaalmethode, en Stripe heeft hier geen controle over.

Een chargeback kan ook optreden als de bank van de klant geen kosten van hun rekening kan laten afschrijven vanwege een probleem (bijv. de rekening is bevroren of er zijn onvoldoende geldmiddelen), maar al wel het geld heeft verschaft om een betaling te doen. In dit geval vordert de bank dat geld terug in de vorm van een chargeback.

Aanvullende informatie