Krav gällande företagets ägande och styrelseledamöter

I vissa länder måste Stripe samla in, verifiera och spara information om ett företags ägare – kallade ”verkliga huvudmän” – och personer med betydande inflytande. Vi kan också behöva bekräfta företagets strukturer för verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande mot det nationella företagsregistret i det land där ditt konto är konfigurerat. Det är krav från tillsynsmyndigheterna i landet där ditt konto är konfigurerat, och de syftar till att främja transparens och förebygga att personer använder komplexa företagsstrukturer för att dölja finansiering av terrorism, penningtvätt, skatteflykt och andra ekonomiska brott.

Vi rekommenderar att du kontrollerar uppgifterna i det nationella företagsregistret och informationen du har lämnat till Stripe så att allt är korrekt. Säkerställ även att informationen stämmer överens, särskilt om det nyligen har skett förändringar i fråga om verkliga huvudmän eller personer med betydande inflytande.

Avgör vilken information som behöver anges

Om du registrerar dig för ett Stripe-konto direkt kan du se vilken information som måste anges i avsnittet för kontoaktivering i Dashboard.

Om du skapar Custom-konton åt dina Stripe Connect-plattformsanvändare kan du se kraven genom att välja landet i fråga från menyn för nödvändig verifieringsinformation.

Krav om verifiering av verklig huvudmannastruktur

Du hittar landsspecifik information nedan. Om ett land inte finns med här kanske det inte krävs verifiering av verklig huvudmannastruktur för närvarande.

Irland

Vi kontrollerar den information om företaget och verkliga huvudmän som du har lämnat till Stripe mot informationen som finns i Irlands centralregister över verkliga huvudmän (RBO) (https://rbo.gov.ie/).  

Om den information om företaget och verkliga huvudmän som du har lämnat till Stripe stämmer helt med informationen som finns i RBO behöver du inte göra något mer.

Om den information om verkliga huvudmän som du har lämnat till Stripe inte stämmer helt med informationen i RBO finns det en avvikelse. Avvikelser rapporteras till RBO. Det påverkar inte din möjlighet att ta emot betalningar eller göra utbetalningar till ditt bankkonto. Du kan när som helst granska informationen som finns i RBO och informationen du har lämnat till Stripe och göra nödvändiga uppdateringar. Du kan hitta mer information på sidan med vanliga frågor om RBO här.

Om den företagsinformation du har lämnat till Stripe inte hittas i RBO-databasen och du inte kan tillhandahålla bevis på att ditt företag faktiskt är registrerat i RBO kommer din möjlighet att få utbetalningar till ditt bankkonto att pausas efter 14 dagar, och din möjlighet att ta emot betalningar pausas efter 21 dagar. Vi är även skyldiga att meddela registratorn att din juridiska person inte finns med i RBO. För att återaktivera ditt konto kommer Stripe be dig ladda upp dokumentation om ditt konto på RBO-webbplatsen. Intyget om verklig huvudman måste granskas och godkännas och matchas med informationen i ditt Stripe-konto innan verklig huvudman för ditt företag kan verifieras. Det kan ta upp till 24 timmar för vårt team att slutföra granskningar. Du kan hitta mer information om den här rapporteringen på sidan med vanliga frågor om RBO här.

Godkända dokumenttyper: Du hittar en lista över godkända dokumenttyper för Irland och stegvisa instruktioner om hur RBO-webbplatsen fungerar i avsnittet om hur man hämtar information om verklig huvudman från RBO.

Storbritannien

Vi jämför den information om företaget och verklig huvudman eller personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe med informationen som finns hos Companies House (https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house).

Om den information om företaget och verkliga huvudmän och/eller personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe stämmer helt med informationen som finns hos Companies House behöver du inte göra något mer.

Om den information om verkliga huvudmän och/eller personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe inte stämmer helt med informationen som finns hos Companies House finns det en avvikelse. Stripe är skyldiga att rapportera avvikelser till Companies House. Det påverkar inte din möjlighet att ta emot betalningar eller göra utbetalningar till ditt bankkonto. Du kan när som helst granska informationen som finns hos Companies House och informationen du har lämnat till Stripe och göra nödvändiga uppdateringar. Du kan hitta mer information om rapporteringen på Companies Houses sida för vägledning och support.

Om den företagsinformation som du har lämnat till Stripe inte hittas hos Companies House ber vi dig att skicka in en bekräftelse på din registrering och information om företagets verkliga huvudmän och/eller personer med betydande inflytande i din Dashboard. Din möjlighet att ta emot utbetalningar till ditt bankkonto kommer att pausas om du inte skickar in bekräftelsen. Vi är även skyldiga att meddela Companies House att din juridiska person inte är registrerad hos Companies House. Du kan hitta mer information om rapporteringen på Companies Houses sida för vägledning och support.

Tjeckien, Estland och Lettland

Vi jämför den information om företaget och verklig huvudman och om personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe med informationen som finns i det nationella företagsregistret:

Om den information om företaget och verkliga huvudmän och om personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe stämmer helt med informationen som finns i det nationella företagsregistret behöver du inte göra något mer.

Om den information om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe inte stämmer helt med informationen som finns i det nationella företagsregistret finns det en avvikelse. Avvikelser kan komma att rapporteras till det nationella företagsregistret. Du kan alltid granska informationen som finns i registret och informationen du har lämnat till Stripe och göra nödvändiga uppdateringar.

Om den företagsinformation som du har lämnat till Stripe inte hittas i det nationella företagsregistret ber vi dig att skicka in en bekräftelse för informationen om företagets verkliga huvudmän i din Dashboard. Din möjlighet att ta emot utbetalningar till ditt bankkonto kommer att pausas om du inte skickar in bekräftelsen i Dashboard. Den information som du har lämnat till Stripe om verklig huvudman och personer med betydande inflytande kan komma att rapporteras till det nationella företagsregistret.

Övriga EES-länder

Vi jämför den information om företaget och verklig huvudman och om personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe med informationen som finns i det nationella företagsregistret.

Om den information om företaget och verkliga huvudmän och om personer med betydande inflytande som du har lämnat till Stripe stämmer helt med informationen som finns i det nationella företagsregistret behöver du inte göra något mer.

Om den information om företaget och/eller verkliga huvudmän som du har lämnat till Stripe inte hittas eller inte stämmer helt med informationen som finns i det nationella företagsregistret meddelar vi dig. Det påverkar inte din möjlighet att ta emot betalningar eller göra utbetalningar till ditt bankkonto. Du kan alltid granska informationen som finns i registret och informationen du har lämnat till Stripe och göra nödvändiga uppdateringar.

Ytterligare information