Förstå avgifter för återbetalda betalningar

Beroende på ditt avgiftsschema kan du ådra dig avgifter för att återbetala en avgift. Dessutom kommer Stripes behandlingsavgifter från den ursprungliga transaktionen inte att returneras vid en återbetalning.

En stor del av den underliggande kostnaden för att behandla betalningar beror på de avgifter som banker och betalningsnätverk tar ut (som Visa och Mastercard). De här nätverken sätter upp regler om vilka avgifter som gäller för återbetalda betalningar, och i många fall behåller bankerna och kortbetalningsnätverken hela initialkostnaden för en återbetald transaktion. För vissa regioner och betalningstyper tillkommer också ytterligare avgifter för återbetalda betalningar.

Vi vill att våra priser ska vara enkla och transparenta och våra standardavgifter ger åtkomst till en rad olika funktioner, exempelvis skydd mot bedrägeri, rapportering och andra verktyg för att hantera dina betalningar. På grund av dessa underliggande kostnader för betalningshantering och för att vi även fortsatt ska kunna tillhandahålla de här tjänsterna med våra standardpriser, betalar Stripe inte tillbaka våra avgifter när en betalning återbetalas.

Ytterligare information