Terminal-stöd för drickspengar vid betalning på kortterminal

Se geografisk tillgänglighet och kortterminalstillgänglighet: här

Stripe Terminal ger handlare möjlighet till dricks vid kortterminalsbetalningar.

Med drickspengar vid betalning på kortterminal kan du visa föreslagna dricksbelopp på kortterminalen innan kunden visar upp sitt kreditkort. Kortterminalen visar tre föreslag beroende på din valda konfiguration.

Du kan konfigurera tre föreslagna dricksbelopp som 1) procent; 2) belopp; 3) smart tips (smarta dricksbelopp), där kortterminalen visar tre procent eller tre belopp beroende på beloppsstorleken före drickstillägget. Kunden kan även ange ett valfritt dricksbelopp eller ingen dricks.

Ytterligare information

Dokumentation: https://stripe.com/docs/terminal/features/collecting-tips/on-reader.